Schoonmaken.nl

Schoonmaken.nl heeft voor online marketing ooit een prachtige bedrijfsnaam geclaimd, met een evenzo unieke domeinnaam. Laten we zeggen, dat dat vroeger nog kon. De directie had toen wel een vooruitziende blik over de digitale potentie ervan.

Hoe dan ook, jarenlang ondersteunen we Schoonmaken.nl succesvol met hun website en hun online marketing. We voegen er regelmatig nieuwe eigenschappen aan toe. Zo zullen we binnenkort een grote SEO-slag gaan maken met behulp van tientallen doordachte landingspages. Hiermee brengen we de regionale bekendheid nog beter onder de aandacht van de uitgebreide facilitaire diensten van Schoonmaken.nl. Daarnaast bouwen we achter de schermen voor haar een kennisbank op met branche specifieke onderwerpen. 

De klant houdt zelf haar informatie over projecten en het nieuws up-to-date via ons zeer gebruikersvriendelijke i-CMS. We denken daarbij graag met haar mee als het gaat om het toevoegen van handige web-tools. Zo hebben we achter een login een uitgebreid info-portaal toegevoegd voor zowel klanten als voor belangrijke documentatie voor het personeel. Ook maakt Schoonmaken.nl bij haar dagelijkse inspectierondes gebruik van onze handige i-cleaning app.  
 
Schoonmaken.nl webdesign & app
Schoonmaken.nl webdesign & app
Schoonmaken.nl inspectie app
Schoonmaken.nl inspectie app

Ja, ik wil een gratis quickscan van mijn online kansen

Neem contact op