Als webbureau krijgen we soms de vraag is een website een investering of betreft het kosten? Met andere woorden kan ik de ontwikkelingskosten van mijn nieuwe website activeren op mijn balans, om deze vervolgens af te kunnen afschrijven?
Vooropgesteld: we zijn een webbureau, geen administratiekantoor of accountantskantoor. Wij verwijzen u dan ook bij voorkeur naar uw eigen boekhouder, adviseur of accountant.

Maar we vertellen u wel graag wat wij weten.
Uitgangspunt van ons betoog is dat een website een (immaterieel) bedrijfsmiddel is. Bedrijfsmiddelen zijn zaken die u niet direct wilt verkopen, maar die u een aantal jaren in uw onderneming gebruikt om dat te kunnen doen en die door het gebruik ervan  in waarde verminderen. Ze verschillen dus van inkopen en voorraden. Bedrijfsmiddelen hebt u nodig om uw producten te kunnen maken of uw diensten te kunnen verlenen.
Er zijn bedrijfsmiddelen in 2 soorten:
  • materiële, als gebouwen, machines, auto’s, inventaris en andere duurzame zaken die u voor de bedrijfsvoering gebruikt en
  • immateriële, als vergunningen, octrooien en andere niet-tastbare zaken die nut hebben voor de onderneming en waarvan het gebruik ervan leidt tot een waardevermindering van deze niet-tastbare zaken, bijvoorbeeld als ze een beperkte economische of technische levensduur hebben.
Omdat bedrijfsmiddelen een aantal jaren meegaan, mag u niet alle kosten aftrekken in het jaar van aanschaf. In plaats daarvan moet u afschrijven. Dat houdt in dat u de kosten verdeelt over de jaren waarin u het bedrijfsmiddel gebruikt. Elk jaar kunt u dus een deel van de kosten aftrekken. Koopt u een bedrijfsmiddel voor minder dan € 450,00, dan trekt u het bedrag wel in 1 keer af als kosten.

Ook een website is een immaterieel bedrijfsmiddel.
Dit betekent dat u de investering van een website mag afschrijven over een periode van 5 jaar. Per jaar mag u maximaal 20% van de aanschafkosten afschrijven. De uitgaven van de ontwikkeling en het opzetten van de content kunnen worden geactiveerd, wanneer kan worden aangetoond dat deze in direct verband staan met de uiteindelijke website. Denk daarbij aan de uitgaven voor het grafische ontwerp, de hardware, de ontwikkeling van software en het maken of kopen van informatie/content.

Welk deel is geen investering?
Is de website eenmaal operationeel dan moeten de kosten voor de hosting of andere exploitatiekosten verwerkt worden in de winst-en-verliesrekening. Hosting en overige exploitatiekosten zijn dus geen onderdeel van de investering.

Noot: Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg voor vragen over de fiscale voor- en nadelen van investeringen en het correct administreren van je uitgaven te allen tijde je boekhouder, accountant of de belastingdienst.
Voor zelfstandigen bestaat ook een kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
Om als onderneming in aanmerking te komen voor een kleinschaligheidsinvesteringsaftrek moet op jaarbasis voor totaal meer dan € 2601,- (bedrag 2023) geïnvesteerd worden in bedrijfsmiddelen. Niet alleen in een website maar in alle investeringen bij elkaar. De investeringsaftrek bedraagt 28%.

Stel: alle investeringen zijn totaal € 5.000, -. Dan is de uiteindelijke aftrek € 5.000, - *28% = € 1.400.

Betreft het een B.V. dan bespaar je 19% Vennootschapsbelasting = € 266,-

Voor meer info over de KIA, bezoek:
https://www.belastingdienst.nl/